Thursday, 6 November 2014

Donderdag 6 november 2014, Molina de Segura


We hebben deze ochtend een vooraf samengesteld programma per groep gevolgd. Dit als afsluiting van het project Angie 2.0. Deze groepen waren aan de hand van (oude) foto's samengesteld.
Het programma bestond uit verschillende workshops, waarbij de verschillende onderdelen aan bod kwamen zoals: Tapas maken, de flamengo leren dansen , het volgen van spaanse les, painting, single loop/double loop learning, innovaties op het gebied van voedsel conserveren.Mirella Magnin

Formeel
- Toespraak van spaanse bobo's, onder meer de burgemeester van Molino de Segura was hier aanwezig.
- Informatie ontvangen over de geschiedenis van het project Angie en de resultaten die behaald zijn dan wel gerealiseerd moeten worden op europees niveau
- Workshop tekenen gevolgd samen met 4 anderen. Allen uit een ander land. Doel was om ieder een tekening voor zichzelf te maken met als thema 'Europa 2050'. Uiteindelijk zijn we met elkaar gaan overleggen hoe we dit verder vorm wilden geven. Besloten werd dat we er eigenlijk één geheel van wilden maken. Dit is vorm gegeven door handen te tekenen op papier die de verschillende europese landen symboliseerden. In de weg naar 2050 krijgen we steeds meer handen. Dit was een mooi voorbeeld van international teamwork.
- Workshop Single loop/double loop learing. Geleerd dat bij single loup het eigenlijk om gaat dat je de dingen gied doet. je bent met name bezig met het hoe en staat niet stil bij het waarom. Bij double loop learning gaat het erop dat je de juiste dingen doet. Je denkt dus veel meer na waarom je de dingen doet.
 Informeel
- ontbeten samen met 4 vrouwen uit Roemenie. Slecht één iemand sprak engels. Dit maakte het converseren aan tafel erg moeilijk, maar wel interessant
- Geweldig om te zien dat de bobo's onvoldoende engels spreken en dat er een tolk gebruikt wordt om alles te vertalen.
- Tijdens de workshop leuke contacten opgedaan met mensen uit Hongarije, Frankrijk en Oostenrijk. Opvallend was dat je elkaar in het engels eigenlijk makkelijk wist te vinden.
- Ontzettend uitgebreid geluncht: 4 gangen. Genieten van de kennismaking met de spaanse keuken en de aardige obers in mooie vlinderdasjes. Jaap RoggeveenInformeel  leren

Tijdens de spaanse les heb ik met andere participanten in het project in het (gebrekkig) Spaans gesproken en daarnaast in het Engels ervaringen uitgewisseld. Deze ervaringen van andere participanten waren inspirerend door het enthousiasme waarmee deze werden verteld .
Na deze workshop starten we met een nieuwe workshop over de cultuur van Spanje. Tijdens deze workshop waren enkele feiten nieuw voor mij zoals enkele cliche´s die, op leuke wijze, werden weerlegd.

Gerard Hermus


Informeel geleerd.
Dat bij een bijeenkomst als dit het bobo verhaal onvermijdelijk is, maar dat dit taaltechnisch veel beter kan, door bijv de tolk de juiste tekst vooraf te geven, een powerpoint over een spelletje duidelijker wordt als er ook een engelse vertaling bij zit.Dat het voor ons ( en dus ook voor leerlingen) vervelend is om een les te volgen die opgerekt is /wordt. Het contact hebben met andere collegaś is aangenaam en informatief.


Rens van der Graaf

Formeel geleerd:
Verschillen tussen informeel en formeel leren  de bedoelingen van de ECVET´s en hoe de vergelijkbare opleidingen in de verschillende landen worden ingeschaald naar 8 levels.
Buitenlandse activiteiten moeten dus ook gaan plaats vinden op bedrijven die aan het juiste level voldoen
Inzicht gekregen in de innovaties op het gebied van food inblikken 

Informeel geleerd en ervaren:
Het ervaren wat het dagelijkse leven in Spanje inhoudt en deelnemen aan hun dagindeling en gewoontes.
Vooral de maaltijden verschillen enorm van die van ons en ik heb daardoor dan ook geleerd en ervaren om visgerechten te eten. Leuke ervaring vond ik het contact wat ik had op een gewone doordeweekse dagmarkt met de mensen daar. Ik heb, doordat ik een beetje Spaans kan spreken, een gesprek gehad met een man van een worst en kaas kraam over goudse kaas die ze verkochten en dat ik daar vandaan komt. Wat ook opviel is dat de mensen hier het koud vinden terwijl het 21 graden is met een felle zon.
 


Ruben Reedijk

Informeel leren:
- Tijdens het maken van de tapas hebben wij als groepsleden gesproken over het bereiden van vlees in verschillende landen.
Zo blijkt in Oostenrijk het vlees absoluut niet rauw gegeten mag worden.
De media maken een soort propaganda tegen het eten van rauw vlees.
- Tijdens het bereiden van de tapas met de groepsleden gehad over de spaanse keuken wat is typisch spaans en waarom.
- Dat de grote heren van het spaanse land zeer matig engels spreken.
- Tijdens de workshops en in de pauze gesproken met de groepsleden over wat voor werk ze doen.
  En waarom sommige mensen wat minder voor de klas zijn komen te staan!
- Verder tijdens het aanleren van de flamenco vreselijke gelachen met elkaar om de manier van dansen!
- Je pakt ongemerkt wat spaanse woorden op omdat de mensen die de workshops geven wat minder goed zijn in de Engelse taal.


Lonneke van Clooster

Formeel, nonformeel en informeel leren

Niet zo lang geleden kwam Ton Stok bij me langs met de vraag of ik mee wil naar Spanje. Hij vertelde heel kort iets over informeel leren en een project en ik zei meteen 'ja'. Daarna kwam er geen programma, geen voorbereidingsbijeenkomst, helemaal niets. Het zou een avontuur worden.
De eerste ochtend in Molina de Segura begon met een heerlijk Spaans zoet ontbijt. Niet lang daarna heette de burgemeester ons welkom en Ton presenteerde resultaten van het Angie 2.0 project. Hij vertelde eerst dat je maar 10% zou onthouden van wat hij zou presenteren. Want zo gaat dat nu eenmaal binnen het formele leren. Wat ik ook onthouden heb is dat er formeel leren is (school, opleiding) en informeel leren (het spontane leren in vrije tijd) en nonformeel leren (zoals een cursus zeilen of een talencursus in de avonduren).

Daarna volgden de workshops. Is dat nou nonformeel leren? Aan de flamencodans wil ik misschien wel een vervolg geven als ik weer thuis ben. Het zijn sierlijke en krachtige bewegingen tegelijk Vooral erg verassend dat er live muziek was. Het was superleuk om te doen, als waren sommige stukjes in de dans best pittig. Het draaitje erin was mooi, dat ging erg goed.

De tweede workshop was social media. Deze workshop had voor mij een wat meer weg van formeel leren zoals je doet op school. Hiervoor krijgen we geen diploma, dus het is nonformeel leren. We zaten in een klaslokaal, er was een presentatie en we kregen vragen om te beantwoorden. Ook maakten we een soort quiz op de computer. Hoe gebruik je sociale media in de klas was een centrale vraag. Ik heb geleerd dat er computerprogramma's zijn die interacitef leren in de klas goed kunnen ondersteunen. Ik kan mij voorstellen dat deze moderne vorm van leren leuk en leerzaam is voor leerlingen.

Een van de grootste verrassingen vandaag was het toetje. Een prachtige zwaan. Eest dacht is dat ik geen ijs en cake kreeg omdat de koks ontdekt hadden dat ik niet alles had opgegeten. Maar later bleek dat er een beetje gelatine in het eten zat en dat is niet voor vegetariers. Bijna zonde om op te eten.Het is leuk en leerzaam om zoveel mensen uit het groene onderwijs te ontmoeten. Zo vanuit Houten is het primaire proces (in elk geval voor mij) toch wat ver van mijn bed. Hier in Spanje is dit door alle verhalen die ik hoor veel meer gaan leven. Heel informeel en heel leerzaam!

Edith DiepenveenNonformeel leren:

- ANGIE 2.0 = A New Generation In Education; resultaten en producten van het project
- Hoe maak je een originele spaanse tapa? wat en hoe!
- Flamengodans in delen aanleren: ritme, pasjes, handbewegingen. Van deel naar geheel.

Informeel leren:

- Wijze van workshop organiseren/leiden was heel anders dan we in NL/ ikzelf zou doen. Vandaag was het alleen precies nadoen zoals werd voorgedaan. Geen eigen initiatief/ creativiteit nodig. Ik zou er echt een workshop van maken: meer uitleg over waarom en deelnemers veel meer zelf laten doen/ uitdagen/ creativiteit aanspreken. Resultaat: meer eigen initiatief, meer plezier en hoger leerrendement.
- Geen/ slecht Engels spreken maakt studenten/ mensen erg bescheiden en belemmert in uitleg/ overdracht van waardevolle achtergrondinfo en uitleg van gevoel. Bv. bij het flamingodansen had ik graag meer gehoord over het ontstaan van de dans en wat ermee wordt uitgedrukt. Dan krijg je er meer gevoel bij en leer je ook de bewegingen makkelijker.
- Belang van beleefdheidsformaliteiten in het buitenland veel groter dan in NL. In NL zijn we minder formeel en minder gevoelig voor 'autoriteit'.
- N.a.v. discussie over het wel/ niet eten van rauw vlees met deelnemers uit verschillende landen: voeding cultuurafhankelijk.
- Inspirerend om met mensen van verschillende nationaliteiten samen te werken/ te eten/ van elkaar te leren. 

Guanita Frigoles


Woensdag 5 november
Onvoorbereid vertrokken, zonder te weten wat te verwachten en zonder verwachtingen ingevuld te hebben.
Nieuwe mensen van Wellant ontmoet en het onbekende ingedoken, uiteraard met een specifiek doel voor ogen!
In het donker gearriveerd, een gode vlucht gehad en ontwikkelingen en gebeurtenissen met medepassagier gedeeld
Zalig maal genoten in een prachtige omgeving, voor zover het zicht het toe liet.
Braaf om 223.00 naar bed gegaan, daar ons een lange serieuse intesieve dag te wachten stond.
Donderdag 6 november
Vroeg opgestaan en een smakelijk ontbijt genoten.
Vervolgens het officiele gedeelte van Angie 2.0 bijgewoond. Tijdens dit gedeelte is een aantal prominente personen uit Murcia, zoals de burgermeester en de General Director van Industrias Alimentarias, aan het woord geweest. De samenwerking tussen de verschillende landen werd benadrukt en de dankbaarheid voor de uitwisseling van kennis werd uitgesproken.
Gedurende het tweede gedeelte heeft de projectleider Ton Stok, toegelicht waar het project Angie 2.0 voor stond en wat het behaalde resultaat was van het project.
Vervolgens zijn alle partcipanten ingedeeld in groepen en zijn we allen vertrokken naar de workshops.
We vertrokken te voet, onder begeleiding van Mevrouw Inmaculada Munoz, naar Centro Technologicao Naciaonal de Conserva. Een indrukwekkend instituut, waar diverse labaratoria, test ruimtes en apparatuur ter beschikkings stond, ten behoeve van het innovatieproces van ingeblikte producten. Te denken valt hierbij aan diverse soorten fruit en groenten.
Wat mij het meest is bijgebleven en het meeste indruk heeft gemaakt, is hoe men momenteel bezig  is met het vernieuwingsproces van de vormgeving van een blik. Met als doel niet alleen de kwaliteit van het product  te verbeteren (toevoeging minder water), maar ook het productieproces te verkorten (onder hoge druk zowel binnen als buiten de verpakking en onder invloed van hoge temperatuuur) en de verpakking te vereenvoudigen en veiliger te maken (dusdanig vormgegeven, dat men geen blikopener nodig heeft en scherpe randen worden voorkomen.
Al met al een prachtige informatieve rondleiding in het CTC, welke antwoord gaven op een deel van de vragen waarmee ik gewapend naar Spanje ging.
Na de rondleiding en een informatieve presentatie hadden we nog ruim een uur tijd beschikbaar om op uiterst plezierige en informele wijze, invulling te geven aan ons verblijf. Samen met Rens, Anjo en Christiane uit Oosterijk hebben we de omgeving verkend, wat typisch Spaanse producten gekocht en enthousiaste poging gewaagd om ons verstaanbaar te maken bij de lokale bevolking.
Vervolgens samen geproost op het prachtige weer, het prettige gezelschap en de opgedane nieuwe kennis.
Om 14.00 was het tijd voor de lunch en werd ik op de valreep meegenomen door Ton, samen met Rens en Gerard en daalden we af naar de donkere krochten van de school. Tot mijn grote plezier, belandden we in de lesruimtes, waar de leerlingen hun hammen, worsten en andere smakelijke vleeswaren leren produren. De innemende docent Joaqim, was ervan overtuigd, dat wij allen hongerig en dorstig waren en drong erop aan de worsten en de lokale wijn ruimschoots te proeven. 
Na een korte rondleiding door de productieruimte, waar de worsten en hammen vol trots hingen, vervolgden wij onze gastronomische reis naar de eetzaal.
Aangeschoven aan tafel bij een groep mensen, die geen woord engels konden, maar waaraan ik uiteindelijk een heel aangenaam gezelschap beleefde.
We hebben namen, adressen en familieleden middels fotos en handen, uigewisseld en ik verliet de tafel omgedoopt tot Guanita Frigoles

Geleerd.

Formeel
Inhoud en opzet van Project Angie 2.0 
Doel Angie 2.0
Kennisgemaakt met CTC
Werkzaamheden CTC in kaart gebracht
Materiaal verzameld tb informatieve avond voor leerlingen en hun toekomstige stages in Spanje